|      |      |     930 015 511  |  

Promotors

• Estudi de mercat
• Anàlisi de projecte
• Anàlisi de demanda
• Estratègia de preus
• Pla de màrqueting per tot el projecte
• Comercialització de les unitats
• Gestió d’entregues

Inversió

• Gestió integral de lloguers
• Recerca de productes immobiliaris amb altes rendibilitats
• Valoració patrimoni
• Assessorament en el pla de rendibilitat del patrimoni
• Gestió contractual
• Assegurances amb cobertures de pagaments

Residencial

• Estudi de mercat personalitzat
• Sessió fotogràfica d’alta qualitat
• Seguiment de visites
• Home staging
• Pla de màrqueting
• Apialia
• Tours 360
• Plànols 3D

Naus i Locals

• Experts en comercialització en naus industrials
• Selecció de llogaters que encaixen amb les característiques de cada immoble
• Presentació d’inversors finalistes i d’inversors amb rendibilitat
• Assessorament financer
• Conservació de patrimonis