|      |      |     930 015 511  |  

Assegurances
d’impagament

Comptem amb assegurances especials (per exemple, impagaments) per al lloguer, i actuem ràpidament en la seva tramitació en casos de sinistres.

Mediació per la bona
convivència

Som mediadors per facilitar qualsevol resolució de conflictes en la gestió del lloguer, o com en casos d’impagament. Ens encarreguem de trobar un acord satisfactori per ambdues parts.

Control de pagaments a
proveïdors

En situacions de deutes de subministraments impagats, ens encarreguem de la presa de lectura de comptadors en el moment de la devolució de l'immoble i ho ajustem a la última factura.

Revisió d’Immobles

Revisem l’estat del teu immoble com si fos nostre. Efectuem visites de cortesia per comprovar que tot funcioni correctament, com també per detectar possibles necessitats.

Resolució d’averies

Facilitem la gestió per a la solució d’avaries. Avaluem el tipus d’avaria per tal de detectar si pertoca a la part arrendadora o la part arrendatària, i facilitar-ne la solució.

Taxació i control de
desperfectes

Disposem d’un pèrit oficial per avaluar desperfectes i valorar el seu impacte econòmic. A més, disposem de professionals especialitzats per a la reparació de qualsevol dany.

Contacte